Image Alt

Dla rodziców

  >  Dla rodziców

Współpraca z rodzicami

W Przedszkolu Fikamy i Gramy członkami społeczności są nie tylko Dzieci i Nauczyciele ale również Rodzice. Jak mówi mądre afrykańskie przysłowie: “potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko”. Troszczymy się więc o to, żeby ta “wioska” ze sobą rozmawiała i razem tworzyła uspójniony świat – w przedszkolu jak i w domu.

Potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko.

Co kwartał przygotowujemy raport na temat osobistego, społecznego i emocjonalnego rozwoju każdego dziecka, który indywidualnie omawiamy.

Dodatkowo organizujemy warsztaty dla rodziców obejmujące takie zagadnienia jak: budowanie poczucia własnej wartości u dziecka, wspieranie wewnętrznej motywacji i pasji poznawania świata, wspomaganie rozwijania kompetencji społecznych, emocjonalnych oraz intelektualnych dziecka i wiele innych.