Image Alt

Język angielski

  >  Język angielski

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /wp-content/plugins/js_composer1/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 186

Nauka języka

Powszechnie już wiadomo, że dla procesu uczenia się niezwykle istotne jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa, atmosfery życzliwości i okazji do cieszenia się poznawaniem. Umożliwia to pełne zaangażowanie w poznawanie świata. W uczeniu się ważne jest także wykorzystywanie wielu zmysłów, stosowanie przerw, zrozumiały, jasny cel – nie tylko uczenia się, ale i nauczania.

W przedszkolu

Naszym celem jest tworzyć warunki do treningu konkretnych umiejętności. Wykorzystujemy do tego metodę stworzoną przez Jamesa Ashera, Amerykanina, który zwrócił uwagę na uczenie się poprzez wysłuchiwanie komunikatów i reagowanie ruchem własnego ciała adekwatnie do ich treści. Metoda ta otrzymała nazwę Total Physical Response (metoda reagowania całym ciałem).

Total Physical Response

Metoda bazuje na sposobie, w jaki dzieci przyswajają język ojczysty – najpierw dziecko osłuchuje się z językiem oraz rozwija zrozumienie, a następnie zaczyna mówić. Stosowanie tej metody ułatwia dzieciom zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką.

Dzieci wykonują wymagające ruchu polecenia prowadzącego. Reagowanie ciałem ułatwia proces rozumienia, zapamiętywania i przyswajania oraz uaktywnia mowę i ruch fizyczny.

Prowadzący wydaje polecenia w języku angielskim, demonstruje ich wykonanie i angażuje do tego dzieci. Dziecko, wykonując kolejne polecenia, używa coraz więcej gestów i ruchów, co w efekcie ma dać gwarancję przyswajania kolejnych zwrotów.

 

Metoda TPR cieszy się dużym uznaniem, szczególnie dzięki wykorzystaniu różnych przedmiotów dla stworzenia kontekstu sytuacyjnego.

W domu

Jako że, pomimo wprowadzania wielu aktywizujących form nauczania, powtarzanie informacji lub aktywności jest jedną z najefektywniejszych metod uczenia się, zachęcamy do stwarzania okazji do kontaktu z językiem obcym także poza przedszkolem. Można do tego, by wykorzystywać materiały audiowizualne, np. filmy i animacje (polecamy stronę TED-Ed: ed.ted.com) czy piosenki (np. korzystając z kanału „Super Simple Songs” i „Pomelody” na youtube.com). Dziecko, niejako „zanurzone” w językiem angielskim, w sposób naturalny nabywa kompetencji językowych. Śpiew i taniec ułatwiają naukę języka. Będąc w stałym kontakcie z rodzicami, zachęcamy do wykorzystywania poznanych w przedszkolu zwrotów na co dzień. Proste hasła, takie jak „Wash your hands”, „Sit down”, „Take a sit”, „Push”, „Come on”, „Stop” z łatwością mogą na stałe wpisać się do codziennego słownika rodziny.