Image Alt

O nas

  >  O nas

Świadomie dbamy o rozwój dziecka

Wyobraź sobie miejsce, gdzie dźwięki muzyki mają niesamowitą moc. Muzyka na żywo otacza dzieci, a przestrzeń wypełnia się śpiewem, tańcem i spontanicznym śmiechem.

W przedszkolu Fikamy i Gramy doświadczenie i wiedza o procesach rozwojowych dzieci łączy się z innowacyjnymi metodami nauczania. Zindywidualizowane podejście do dzieci pozwala bacznie śledzić ich rozwój i wzmacniać kompetencje właściwe dla danego wieku. 

Cały nasz program oparty jest na zabawie. Bazując na jego trzech filarach, bawię się – tworzę – poznaję, wykorzystujemy naturalną ciekawość dzieci i chęć uczenia się poprzez śpiew, sztukę, opowiadanie bajek, eko edukację czy sensoplastykę. Bawiąc się uczymy się języka polskiego, angielskiego czy matematyki.

Stałym elementem naszej metodologii jest umuzykalnianie. U nas dzieci poznają muzykę zgodnie z teorią E.E. Gordona, co oznacza, że nauczyciele rozwijają ich zdolności melodyczne i rytmiczne, uczą audiacji, czyli myślenia muzycznego

Muzyka wpływa na rozwój pamięci, umiejętności matematycznych i organizacyjnych a także językowych. Wykorzystując ten wyjątkowy moment w rozwoju dzieci, codziennie uczymy się angielskiego.

Naszym celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego wczesnemu etapowi rozwoju, który leży u podstaw procesu uczenia się przez całe życie. Bo czasem ważniejsze jest jak się uczymy, niż czego się uczymy.  

Zabawa jest stanem umysłu, w którym równoważy się potencjał wyzwań i możliwości. To optymalny stan umysłu dla tworzenia i innowacji. A warunkami wejścia w taki stan są trzy proste zasady: wystarczająca pewność siebie by podejmować ryzyko, dużo czasu na pracę własną i dużo poczucia humoru.

W ten sposób wspieramy dzieci w byciu otwartym na uczenie się przez całe życie.

Galeria

Przyjrzyj się bliżej atmosferze w Fikamy i Gramy!